Wat doet de logopedist?

 

Logopedisten houden zich bezig met allerlei stoornissen op het gebied van communicatie.
Goed communiceren is een middel om contact te maken met andere mensen en om informatie uit te wisselen.

Door communicatiestoornissen kunnen beperkingen optreden in het sociaal-emotioneel functioneren (contact maken en uiten/verwerken van gevoelens) en in het opnemen en verwerken van informatie met als mogelijk gevolg leerstoornissen.

Logopedie kent vier behandelgebieden: stem, spraak, taal en gehoor.
De grenzen van deze gebieden zijn ruim getrokken, want ook de voorwaarden voor een goede stem, spraak, taal of gehoor vallen hieronder.
Daarnaast behandelen logopedisten aanverwante stoornissen zoals slik- of ademhalingsstoornissen.

Hierdoor kunnen de logopedische behandelgebieden die van andere hulpverleners overlappen.
De logopedist werkt vaak samen met de huisarts, school, schoolarts, (kinder)fysiotherapeut en/of specialist.

De aandachtsgebieden van de logopedist zijn:

  • Stem
  • Spraak
  • Taal
  • Gehoor
  • Eten/drinken
  • Adem
  • Slikken
  • Oromyofunctionele therapie (OMFT)